Kamaliev Digest Podcast Artwork Image

Kamaliev Digest

Georgi Kamaliev

Welcome to Kamaliev Digest, the podcast where time travel isn't a sci-fi concept but a tool for success. I am your host, Georgi Kamaliev, an entrepreneur with a passion for learning, innovation, and the exciting challenges of building businesses across industries like roofing, solar energy, construction, and real estate.


Kamaliev Digest isn't just about my journey. I'm bringing a whole host of entrepreneurs, industry leaders, and experts on board. Each episode features inspiring conversations, thought-provoking discussions, and engaging interviews that delve deep into the world of business, exploring its many facets. We talk about challenges, celebrate victories, and share lessons learned, all aimed at inspiring and equipping you to navigate your own entrepreneurial voyage.

In a world transforming at an exponential pace, it's not just about keeping up but anticipating change and leveraging it. Kamaliev Digest is dedicated to exploring this concept, focused on building exponential organizations that can not just survive but thrive in this technological evolution.

So, whether you're an aspiring entrepreneur, a seasoned business leader, or a curious soul interested in the intricacies of the business world, this podcast has something for you. Join me, Georgi Kamaliev, as we embark on this thrilling exploration of entrepreneurship, one insightful episode at a time. Welcome to the Kamaliev Digest, where the future of business unfolds today.


Добре дошли в Камалиев Дайджест - подкастът, в който пътуването във времето не е фантастична концепция, а инструмент за постигане на успех. Аз съм вашият водещ, Георги Камалиев, предприемач със страст към ученето, иновациите и вълнуващите предизвикателства на изграждането на бизнес в индустрии като хидроизолции, покривни системи, фотоволтаични системи, строителство и недвижими имоти.


Камалиев Дайджест не е само за моето пътуване. Аз привличам на борда цяла плеяда предприемачи, лидери в бранша и експерти. Всеки епизод включва вдъхновяващи разговори, провокиращи мисълта дискусии и ангажиращи интервюта, които навлизат дълбоко в света на бизнеса, изследвайки многобройните му аспекти. Говорим за предизвикателствата, празнуваме победите и споделяме научените уроци - всичко това има за цел да ви вдъхнови и да ви подготви за собственото ви предприемаческо пътешествие.


В свят, който се променя с експоненциални темпове, не става въпрос само за това да бъдеш в крак с времето, а да предвидиш промените и да ги използваш. Камалиев Дайджест е посветен на изследването на тази концепция, като се фокусира върху изграждането на експоненциални организации, които могат не само да оцелеят, но и да процъфтяват в тази технологична еволюция.


Така че, независимо дали сте начинаещ предприемач, опитен бизнес лидер или любопитна душа, която се интересува от тънкостите на света на бизнеса, в този подкаст има нещо за вас. Присъединете се към мен, Георги Камалиев, докато се впускаме в това вълнуващо изследване на предприемачеството, един по един проницателни епизоди. 

Добре дошли в Камалиев Дайджест, където бъдещето на бизнеса се разгръща днес.Episodes
Какво е домашна автоматизацияMay 18, 2024
Episode artwork
Домашната автоматизация спестява париMay 16, 2024
Episode artwork
Направете бюджет: Определете колко сте готови да инвестирате в домашна автоматизацияMay 15, 2024
Episode artwork
How does a solar inverter worksJune 20, 2023
Episode artwork
Understanding Solar Panel Warranties: The Reality Behind 25-Year WarrantyJune 18, 2023
Episode artwork
Изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди и продажба до 30kWJune 17, 2023
Episode artwork
Устойчиви ли са фотоволтаични панели на градушкаApril 30, 2023
Episode artwork
Къде са произведени повечето фотоволтаични панелиApril 29, 2023
Episode artwork
Може ли да се изгради автономна фотоволтаична система на бизнес сградаApril 28, 2023
Episode artwork
Може ли ФЕЦ да се използва в комбинация с други възобновяеми енергийни източнициApril 27, 2023
Episode artwork
Как температурата влияе на работата на фотоволтаичната системаApril 26, 2023
Episode artwork
Какви са разликите между монокристални и поликристални фотоволтаични панелиApril 25, 2023
Episode artwork
Може ли фотоволтаична система да бъде инсталирана на всеки тип покрив на бизнес сградаApril 24, 2023
Episode artwork
Revolutionizing Solar Energy: Unleashing the Power of TOPCON Solar Cells TechnologyApril 19, 2023
Episode artwork
Ще бъде ли 10 kW фотоволтаична система достатъчна за да покрие нуждите миMarch 31, 2023
Episode artwork
Колко ще спестите от сметката си за ток с 10 kW фотоволтаична системаMarch 31, 2023
Episode artwork
Колко струва 10 kW фотоволтаична системаMarch 31, 2023
Episode artwork
Каква е възвращаемостта на инвестицията в 10 kW фотоволтаична системиMarch 31, 2023
Episode artwork
3 неща, които ми се искаше да знам по-рано за Phono SolarMarch 30, 2023
Episode artwork
Какво мислите за поставяне на соларни панели върху жилишни сгради - ИнтервюMarch 30, 2023
Episode artwork
Как влияе времето на една фотоволтаична системаMarch 30, 2023
Episode artwork
Каква поддръжка изисква една фотоволтаична системаMarch 29, 2023
Episode artwork
Каква е ефективността на фотоволтаични панелиMarch 28, 2023
Episode artwork
Какво е въздействието на натрупване на сняг върху фотоволтаични панелиMarch 28, 2023
Episode artwork
Какво е въздействието на праха и мърсотията върху соларни панелиMarch 27, 2023
Episode artwork